Обявена е обществена поръчка с предмет: Доставка на птицезащитни устройства

Доставка на  птицезащитни устройства по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД по Проект 101074284 — LIFE21-NAT-BG-LIFE NE BG Safe Sky, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз, както следва:

I. Обособена позиция: Доставка на птицезащитни спирални покрития за неизолирани проводници за въздушни електропроводни линии за средно напрежение;

II. Обособена позиция: Доставка на птицезащитни изолационни маншети за въздушни електропроводни линии за средно напрежение;

III. Обособена позиция: Доставка на птицезащитни изолационни покрития за носещи и опъвателни вериги на въздушни електропроводни линии за средно напрежение;

IV. Обособена позиция: Доставка на удължени птицезащитни покрития за стоящи изолатори за въздушни електропроводни линии за средно напрежение;

V.  Обособена позиция: Доставка на птицезащитни покрития за токови клеми за въздушни електропроводни линии за средно напрежение;

VI.  Обособена позиция: Доставка на дивертори за въздушни електропроводни линии за средно напрежение,

 

Процедурата е публикувана в ЦАИС - https://app.eop.bg/today/326570.

Дата за подаване на заявления - до 09.10.2023 г.