За нас

Електроразпределение Север АД (ЕРП Север)

Електроразпределение Север АД (ЕРП Север) притежава лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия. Компанията пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за целите на снабдяването на крайните клиенти, както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Лицензионната територия на Електроразпределение Север АД е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Компанията управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от близо 44 хил. км и 26 подстанции. На лицензионната територия на Електроразпределение Север АД са обособени 5 разпределителни обслужващи центъра (РОЦ): РОЦ Варна, РОЦ Шумен и Търговище, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Горна Оряховица и Габрово, РОЦ Силистра и Добрич.

 

 

Тест

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) е първата и най-голяма неправителствена природозащитна организация в България. Тя е основана през 1988 г. от учени, университетски преподаватели и любители – орнитолози, водени от желанието за реални действия за опазването на птиците. БДЗП е част от BirdLife International, водеща световна организация за проучване и опазване на птиците с над 100-годишна история, с мрежа в повече от 100 страни и с 2,7 млн. членове. 

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитания. Организацията защитава правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринася и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. 

 

Тест 2