Полеви дейности за идентифициране на опасни линии от електропреносната мрежа

Полевата работа по проучване на смъртността на птиците по ключови участъци от въздушни електропроводи в Североизточна България е в разгара си. В рамките на 8 месеца през 2023 г. полеви сътрудници на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) извършват обходи с цел търсене на загинали птици от токов удар или сблъсък с проводници. На база на събраните данни ще се определят и приоритетни участъци за обезопасяване.

Зоните на проучване са подбрани след предварителен анализ на базата на налични данни за находища на уязвими видове, приоритетни местообитания, Натура 2000 защитени зони, предишна информация за загинали птици и др.

В момента се проучват участъци от електропреносната мрежа в Североизточна България с дължина от 1300 км. Засега са намерени над 100 жертви от 24 вида. Сред тях има щъркели, дневни и нощни хищни птици, гълъбови, вранови и др. Очаква се в следващите няколко месеца, които съвпадат с периода на следгнездовите скитания на млади индивиди и интензивната миграция в източните региони на страната, смъртността да се увеличи.

Дейностите се извършват в рамките на проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ , изпълняван съвместно от Електроразпределение Север АД (ЕРП Север) – електроразпределителното дружество в Североизточна България, и БДЗП. В следващите няколко години се предвижда обезопасяване на над 10 000 опасни електрически стълба и маркиране на въздушни линии с над 2 000 светлоотразителни дивертора, както и осигуряване на безопасни места за гнездене на целеви видове.